शेती माल प्रक्रिया

फणस प्रक्रिया उद्योग: एक संधी

फणस प्रक्रिया उद्योग: एक संधी..

गुळ उद्योगातील धोरण, नियोजन व नवीन तंत्रज्ञान

गुळ उद्योगातील धोरण, नियोजन व नवीन तंत्रज्ञान..

आंबा फळप्रक्रिया

आंबा हे एक पोषक फळ असून, पिकलेल्या फळांपासून शरीराला जास्तीत जास्त प्रमाणात अन्नघटक मिळतात. मात्र आंब्याची ताजी फळे वर्षभर मिळत नाहीत. म्हणून ती निरनिराळ्या पद्धतीने टिकवणे आवश्यक असून, त्या फळांपासून विविध पदार्थ कसे तयार करावेत यासंबंधी माहितीचा समावेश या लेखात केला आहे...

दुग्धप्रक्रिया उद्योग : रोजगारनिर्मितीची संधी

हवामान बदलाचा शेती उत्पादनावरील परिणाम लक्षात घेऊन दुग्धव्यवसायाचे पारंपरिक दृष्टिकोन बदलले आणि हा मुख्य शेतीपूरक व्यवसाय बनला व दुग्धव्यवसायाला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले...