फवारणीसाठी कीटकनाशके

डिजिटल बळीराजा-2    09-Dec-2019

1_1  H x W: 0 x
 
 
फवारणीसाठी कीटकनाशके
 
 कीड   उपाययोजना व फवारणीचे वेळ   कीटकनाशक  प्रमाण प्रति 10 लि. पाणी
 शेंगा पोखरणार्‍या कीडी (शेंगा पोखरणारी अळी पिसारी पतंग, शेंगमाशी) पाने व फुले जाळी करणारी अळी  पिकास फुले,कळ्या येऊ लागताच  5 % निंबोळी अर्क + 1% साबण चुरा  
   पीक50%फुलोर्‍यावर असताना  क्विनॉलफॉस 25 ईसी   16 मिली
   दुसर्‍या फवारणीनंतर 15 दिवसांनी  इमामेक्तीन बेनझोएट 5 एसजी किवा   4 ग्रॅम
     स्पिनोसड 45 एससी किंवा   3 मिली
     क्लोरँन्ट्रीनिलीपोल 18.5 एससी किंवा   3 मिली
     फ्ल्युबेंडामाएयट 39.35 एससी   2 मिली
 शेंगामाशी   मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यास   डायमिथोएट 30 ईसी /   10 मिली.
     मोनोक्रोटोफॉस 36 ईसी   11 मिली.
 खोडमाशी   मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यास   फोरेट   10 टक्के 10 कि./हे
 शेंग ढेकूण, मावा   प्रादुर्भाव दिसल्यास   डायमिथोएट 30 टक्के   10 मिली.