आमच्या विषयी

डिजिटल बळीराजा    13-Dec-2017
 
 
आधुनिक व्यापारी शेतीचे
 
बळीराजा मासिक 
 
- कृषी सेवेची ४८ वर्षे 
 
 
रवींद्र प्र. भोसले यांच्या मालकीचे हे मासिक संपादक, मुद्रक व प्रकाशक रवींद्र प्र. भोसले यांनी राणे प्रकाशन प्रा. लि. पुणे येथे छापून ४३/५६, नवसह्याद्री को. ऑप. हौसिंग सोसायटी, कर्वेनगर, पुणे - ४११ ०५२ येथे प्रकाशित केले.