शेती विषयक

मुक्त संचार गोठा पद्धत

मुक्त संचार गोठा पद्धत..

कोंबड्यांमधील “हिट स्ट्रेस” -कारणे आणि

कोंबड्यांमधील “हिट स्ट्रेस” -कारणे आणि ..

कोरडवाहू फळझाडांचे खत व्यवस्थापन

कोरडवाहू फळझाडांचे खत व्यवस्थापन..

लिंबुवर्गीय फळपिकावरील डिंक्या रोगाचे व्यवस्थापन

लिंबुवर्गीय फळपिकावरील डिंक्या रोगाचे व्यवस्थापन..

हरबरा पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना

हरबरा पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना..

गाई-म्हशीचे चीक : फायदे व दुष्परिणाम

गाई-म्हशीचे चीक : फायदे व दुष्परिणाम..

काळ्या गव्हाचे (Black Wheat) पोषणात्मक फायदे

काळ्या गव्हाचे (Black Wheat) पोषणात्मक फायदे..

टोमॅटोचे एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापन

टोमॅटोचे एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापन..

कोंबड्यांमधील “हिट स्ट्रेस” -कारणे आणि उपाययोजना

कोंबड्यांमधील “हिट स्ट्रेस” -कारणे आणि उपाययोजना..

छाटणीद्वारे करा जुन्या आंबा बागांचे पुनरुज्जीवन

छाटणीद्वारे करा जुन्या आंबा बागांचे पुनरुज्जीवन..

आंबा बागेतील फळगळ होण्याची कारणे व त्यावरील उपाय

आंबा बागेतील फळगळ होण्याची कारणे व त्यावरील उपाय..

उन्हाळ्यामध्ये संकरीत गाई व म्हशींचे व्यवस्थापन

उन्हाळ्यामध्ये संकरीत गाई व म्हशींचे व्यवस्थापन..

सानेन शेळी पालन,

सानेन शेळी पालन,..

कृत्रीम रेतन करण्यापूर्वी व केल्यानंतर घ्यावयाची काळजी

कृत्रीम रेतन करण्यापूर्वी व केल्यानंतर घ्यावयाची काळजी..

परोपजीवी तण - अमरवेलाचे नियंत्रण व व्यवस्थापन

परोपजीवी तण - अमरवेलाचे नियंत्रण व व्यवस्थापन..

मका पिकाचे अमेरिकन लष्करी अळीपासून संरक्षण

मका पिकाचे अमेरिकन लष्करी अळीपासून संरक्षण..

मिरची पिकावरील कीडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन

मिरची पिकावरील कीडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन ..

सुपर नेपियर गवत- एक पोषक चारा

सुपर नेपियर गवत- एक पोषक चारा..

“ पक्षामधील बर्ड फ्ल्यु , लक्षणे व उपाय ”

“ पक्षामधील बर्ड फ्ल्यु , लक्षणे व उपाय ”..

“ पक्षामधील बर्ड फ्ल्यु , लक्षणे व उपाय ”

“ पक्षामधील बर्ड फ्ल्यु , लक्षणे व उपाय ”..

जनावरांमधील रोगप्रसार रोखण्यासाठी घ्यावयाची काळजी

जनावरांमधील रोगप्रसार रोखण्यासाठी घ्यावयाची काळजी..

“ दुधातील स्निग्धांश वाढीसाठी महत्वाच्या गोष्टी ”

“ दुधातील स्निग्धांश वाढीसाठी महत्वाच्या गोष्टी ”..

रब्बी ज्वारीवर मक्यावरील लष्करी अळीचे व्यवस्थापन

रब्बी ज्वारीवर मक्यावरील लष्करी अळीचे व्यवस्थापन..

विषारी कीटकनाशक फवारणीला पर्याय !

विषारी कीटकनाशक फवारणीला पर्याय !..

"हवामानानुसार रब्बी -उन्हाळी पिकांचे करा व्यवस्थापन "

"हवामानानुसार रब्बी -उन्हाळी पिकांचे करा व्यवस्थापन "..

कीटकनाशके वापरताना घ्यावयाची काळजी व वापरण्याच्या पद्धती

कीटकनाशके वापरताना घ्यावयाची काळजी व वापरण्याच्या पद्धती..

राज्यस्तरीय कृषी पर्यटन कार्यशाळा

राज्यस्तरीय कृषी पर्यटन कार्यशाळा..

शेतकऱ्यांच्या लुटीचे रहस्य

शेतकऱ्यांच्या लुटीचे रहस्य..

वांग्यावरील शेंडा व फळे पोखरणाऱ्या अळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन

वांग्यावरील शेंडा व फळे पोखरणाऱ्या अळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन ..

कोबीवर्गीय भाजीपाला पिकावरील किडी व व्यवस्थापन

कोबीवर्गीय भाजीपाला पिकावरील किडी व व्यवस्थापन..

असे करा थंडी पासून केळी पिकाचे सरंक्षण

असे करा थंडी पासून केळी पिकाचे सरंक्षण..

टोमॅटो पिकांवरील किड व रोग व्यवस्थापन

टोमॅटो पिकांवरील किड व रोग व्यवस्थापन..

हिवाळ्यात फळबागांमध्ये घ्यावयाची काळजी

हिवाळ्यात फळबागांमध्ये घ्यावयाची काळजी..

रबी (उन्हाळी) कांदा पिकामध्ये खत आणि तण व्यवस्थापन

रबी (उन्हाळी) कांदा पिकामध्ये खत आणि तण व्यवस्थापन..

द्राक्षावरील रोगाचे नियोजन

द्राक्षावरील रोगाचे नियोजन..

जनावरांतील उष्माघात व उपाययोजना (उन्हाळी व्यवस्थापन )

जनावरांतील उष्माघात व उपाययोजना (उन्हाळी व्यवस्थापन )..

उन्हाळी मुगाचे उत्पादन तंत्रज्ञान

उन्हाळी मुगाचे उत्पादन तंत्रज्ञान..

दुधाळ गायी- म्हशीचे उत्तम व्यवस्थापन

दुधाळ गायी- म्हशीचे उत्तम व्यवस्थापन..

हिवाळ्यातील कोंबड्यांचे व्यवस्थापन

हिवाळ्यातील कोंबड्यांचे व्यवस्थापन..

कडबा कुट्टीचे महत्व

कडबा कुट्टीचे महत्व..

अळींबी लागवड..

अळींबी लागवड....

शेडनेट मधील भाजीपालावरील महत्वाच्या किडी व रोग आणि त्यांचे नियंत्रण

शेडनेट मधील भाजीपालावरील महत्वाच्या किडी व रोग आणि त्यांचे नियंत्रण..

बायोडायनॅमिक तंत्रज्ञान

बायोडायनॅमिक तंत्रज्ञान..

हवामानाचा अंदाज

हवामानाचा अंदाज ..

बीज प्रक्रियेचे फायदे

बीज प्रक्रियेचे फायदे..

महाराष्ट्रातील व विभागवार कृषी हवामान सल्ला

महाराष्ट्रातील व विभागवार कृषी हवामान सल्ला..

पिकांतील तण नियंत्रण

पिकांतील तण नियंत्रण..

आंबा फळाचे व माेहाेराचे नुकसान करणाऱ्या महत्त्वाच्या कीडी व राेगाचे नियंत्रण

आंबा फळाचे व माेहाेराचे नुकसान करणाऱ्या महत्त्वाच्या कीडी व राेगाचे नियंत्रण ..

जमिन व बियाण्याद्वारे होणाऱ्या रोगांचा व किडींचा बंदोबस्त कसा कराल ?

जमिन व बियाण्याद्वारे होणाऱ्या रोगांचा व किडींचा बंदोबस्त कसा कराल ?..

भाजीपाल्यावरील कीडी व रोगाचे नियंत्रण

भाजीपाल्यावरील कीडी व रोगाचे नियंत्रण..

कांदा प्रक्रिया

कांदा प्रक्रिया..

पीक संरक्षणासाठी जैविक घटक

पीक संरक्षणासाठी जैविक घटक..

मधुमक्षिकापालन उद्योग एक शेतीस पूरक व्यवसाय

शेतीच्या उत्पादनाची वाढ ही मधमांशावर फार अवलंबून आहे. ही गोष्ट जगात आता सर्वत्र मान्य झालेली आहे. मधमाशा राष्ट्राच्या अन्नाच्या गरजा भागविण्याला, प्रत्यक्षपणे मधाच्या रुपाने आणि अप्रत्यक्षपणे आपल्या पिकांच्या फुलोर्यातील परागसिंचनाने (पॉलीनेशन) फार महत्त्वाची मदत करतात. ..

तूर आणि सोयाबीन पिकावरील एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

तूर आणि सोयाबीन पिकावरील एकात्मिक कीड व्यवस्थापन ..

दुग्धज्वर (मिल्क फीवर) - कारणे , लक्षणे , व उपचार

आजारास दुग्धज्वर, दुधाचा ताप किंवा मिल्क फीवर असे नाव असले, तरी त्यामध्ये जनावराचे तापमान नेहमीपेक्षा कमी झालेले असते व जनावरास ताप नसतो. आहाराचे योग्य व्यवस्थापन करून व पशुतज्ज्ञांकडे योग्य उपचार करून हा आजार टाळता येतो...

ह्युमिक ऍसिडचे गुणधर्म व त्याचे जमिनीची आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी असणारे महत्व

सेंद्रिय कर्ब म्हणजे मातीतील कुजलेला काडीकचरा, पालापाचोळा, प्राण्यांचे अवशेष, प्राण्यांची विष्टा इ. होय. एखादी गोष्ट जेव्हा मातीत कुजते तेव्हा त्याचे प्रथम रूपांतर सेंद्रिय कर्बामध्ये होते, त्यांनतर त्याचे ह्युमसमध्ये रूपांतर होते...

दुधातील फॅट कमी होण्याची कारणे व उपाययोजना

दुधातील स्निग्धांश हा प्रतवारीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा घटक आहे. दुधाची चव, स्वाद बर्‍याच प्रमाणात दुधातील स्निग्धांशावर अवलंबून असतो. दुधाची किंमत स्निग्धांशावर ठरवली जाते. महाराष्ट्रामध्ये गाईच्या दुधात किमान फॅट ३.८, तर म्हशीच्या दुधात फॅट ६ असणे आवश्यक असते. ..

हरबरा पिकातील सुधारित जाती

हरबरा पिकातील सुधारित जाती..

असे करा करडईवरील मावा किडीचे व्यवस्थापन

असे करा करडईवरील मावा किडीचे व्यवस्थापन ..

कांदा पिकाचे जल आणि खत व्यवस्थापन

जमिनीला पाणी न देता पिकाला पाणी देणे हा मूलाधार मानून ठिबक अथवा तुषार सिंचन पद्धतीचा कांदा पिकामध्ये वापर करणे आजच्या परिस्थितीत गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे कांदा पिकाचे व्यवस्थित जल व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे...

शेवगा लागवड तंत्रज्ञान

शेवगा पिकाला बहुउपयाेगी बहुपर्यायी पीक म्हणून संबाेधले जाते. या पिकाची शास्त्रशुद्ध लागवड कशी करावी याविषयी माहिती या लेखात दिली आहे. ..

ऊस उत्पादनवाढीसाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर ठरणार फायदेशीर

अधिक उत्पन्न देणाऱ्या ऊस जाती आणि नत्र, स्फुरद व पालाशयुक्त खतांच्या अधिक वापरामुळे सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचीही गरज वाढत आहे. अशा वेळेस सूक्ष्म अन्नद्रव्येयुक्त खत देणे गरजेचे असते...

वेलवर्गींय भाजीपाला एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांवर प्रामुख्याने रस शाेषणाऱ्या कीडी, मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी तसेच फळमाशी, लाल भुंगेरे, नागअळी, लाल काेळी आणि सूत्रकृमी या प्रमुख किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात येणारी माेठी घट टाळण्यासाठी त्यांच्या व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधिक आहे...

खरीप हंगामातील भाजीपाला पिकांचे एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

भाजीपाल्यावरील किडींच्या प्रादुर्भावामुळे हाेणारे नुकसान अधिक असल्याने सद्यस्थितीला एकात्मिक कीड व्यवस्थापन या पद्धतीचा अवलंब करणे काळाची गरज आहे...

लेट्यूस लागवड

फुले पद्म ही जात अधिक उत्पादन देणारी असून 298.74 क्विंटल प्रतिहेक्टरी उत्पादन मिळते. पाने आकर्षक हिरव्या रंगाची कुरकुरीत आहेत. या जातीमध्ये अ आणि क जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात आहेत...

ब्राेकाेली लागवड

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी संशाेधन प्रकल्प, गणेशखिंड, पुणे येथून ब्राेकाेलीचे अधिक उत्पादन देणारी गणेश ब्राेकाेली ही नवीन जात विकसित करून शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रथमच प्रसारित केली आहे. हेक्टरी 65 ते 70 क्विंटल उत्पादन मिळत असून कीड राेगास कमी बळी पडते...

स्विस चार्ड : परदेशी भाजीलागवड तंत्रज्ञान

भारतात स्विस चार्ड या सॅलड भाजीची लागवड काश्मीरच्या भागात इतर सॅलड भाजीबराेबर हाेते. सध्या या भाजीची लागवड महाराष्ट्रात हाेत आहे. महाराष्ट्रात या भाजीचे क्षेत्र वाढवण्यास खूप वाव आहे. ..

परदेशी भाजीपाला : अधिक उत्पादन, उच्चप्रत व जादा आर्थिक फायद्यासाठी पूर्वनियाेजित बाबी

परदेशी भाजीपाला लागवडीपासून कमी कालावधीत मिळणारे हे्नटरी जास्त उत्पादन, लागवडीखाली निरनिराळ्या प्रकारच्या भाज्यांची निवड करण्याचा पर्याय, शरीरपाेषणास लागणारी उपलब्ध पाेषक अन्नद्रव्ये, मर्यादित कालावधीत आर्थिक फायदा आणि निर्यातीस याेग्य अशा बाबी उपलब्ध असल्याने या प्रकारची भाजीपाला लागवड शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे. ..

भाजीपाला पिकावरील राेग व्यवस्थापन

वांगी, टाेमॅटाे व वेलवर्गीय भाजीपाल्यावर राेगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामाेरे जावे लागते. त्यासाठी विविध राेगांची लक्षणे आधारित व्यवस्थापन कसे करावे याबद्दलची माहिती या लेखात वाचावयास मिळणार आहे...

पूर्वहंगामी ऊस लागवड तंत्रज्ञान

पूर्वहंगामी उसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जमिनीचे आराेग्य व सुपीकता, सुधारित जातींचे शुद्ध व निराेगी बियाणे, लागवड तंत्र, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, ठिबक सिंचनाचा वापर, तणनियंत्रण व यांत्रिकीकरण आणि पीकसंरक्षण या तंत्राचा वापर केल्यास अपेक्षित उत्पादन मिळू शकेल...

भाजीपाला राेपवाटिका व्यवस्थापन

भाजीपाला पिकांमध्ये मिरची, वांगी, टाेमॅटाे, कांदा, काेबी, फ्लाॅवर इ. पिकांची प्रथम राेपे तयार करून नंतर शेतात लागवड केली जाते. राेपे तयार करण्यासाठी गादीवाफ्यावर बियाणे पेरण्यापासून राेपांची लागवड हाेईपर्यंत विविध प्रकारची काळजी घेणे आवश्यक असून यासाठी व्यवस्थापन कसे करावयाचे यासंबंधीची माहिती या लेखात सादर केली आहे...

दुधी भाेपळा लागवडीचे सुधारित तंत्र

दुधी भाेपळा हे वेलवर्गीय भाजीपाल्यातील मुख्य पीक असून, त्याची लागवड सुधारित तंत्रज्ञानाबराेबर केल्यास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे...

टाेमॅटाे लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञान

भाजीपाल्यांच्या पिकांध्ये टाेमॅटाे पिकाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. महाराष्ट्रामध्ये टाेमॅटाे हे जास्त आर्थिक माेबदला देणारे पीक असून, लागवडीसाठी सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे...

हरितगृहातील ढाेबळी मिरचीची लागवड

ढाेबळी मिरची ही समशीताेष्ण हवामानात येणारे नाजूक पीक असून, बदलत्या हवामानातले कडक ऊन, ढगाळ हवा, धुके, हळुवार व मुसळधार पाऊस, कडाक्याची थंडी अथवा ढगाळ हवेतील गरम व दमटपणा या पिकास अनुकूल नाही. म्हणूनच हरितगृहात ढाेबळी मिरचीची लागवड केल्यास पिकास संरक्षण मिळून जास्तीत जास्त उत्पादन व आर्थिक फायदा तसेच उत्तम प्रतीची ढाेबळी मिरची मिळविता येते...

वांगी लागवड तंत्रज्ञान

वांग्याची लागवड करताना प्रामुख्याने सुधारित व संकरित जातींची निवड, राेपवाटिका व्यवस्थापन, लागवड पद्धत, खत व पाणी व्यवस्थापन व पीकसंरक्षण यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे...

भेंडी लागवड तंत्रज्ञान

बहुतेक सर्व राज्यांतून भेंडीची लागवड केली जाते आणि या भाजीला वर्षभर मागणी असते. कोवळ्या व गर्द हिरव्या भेंडीच्या फळात अ, ब आणि क जीवनसत्त्वे बऱ्याच प्रमाणात असतात. मॅग्नेशिअम, फॉस्फरस, कॅल्शियम, पोटॅशियम, लोह इत्यादी खनिजेही मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे या भाजीच्या निर्यातीला चांगला वाव असल्याने त्याची तंत्रशुद्ध मार्गाने लागवड करणे गरजेचे आहे...

भात प्रक्रिया उद्योग

पारंपारीक पद्धतीने भात उत्पादन घेऊन तांदूळ म्हणून विकण्यापेक्षा शेतकर्याला भातास विविध प्रकारच्या प्रक्रिया करून त्यापासून विविध पदार्थ करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर कसे ंठरते व शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणे कसे गरजेचे आहे या विषयी माहितीचा समावेश या लेखात केला आहे...

शेळीपालन : शेती पूरक व्यवसाय

कोकणची भौगोलिक परिस्थिती महाराष्ट्राच्या इतर विभागाच्या तुलनेत अतिशय वेगळी असून पशुव्यवसायामध्ये शेळीपालन हा व्यवसाय शेतकर्‍यास खात्रीशीर उत्पन्न मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. कोकणातील शेळ्यांची सद्यस्थिती, निवड पद्धत, गोठ्यातील व्यवस्थापन, आहार व्यवस्थापन व लसीकरण संबंधीची विस्तृत माहीती या लेखात वाचावयास मिळणार आहे. ..

मासळींपासून विविध मूल्यवर्धित पदार्थांची निर्मिती

महाराष्ट्राच्या सागरी उत्पादनापैकी जवळपास 30 टक्के उत्पन्न हे कमी किमतीच्या मासळीचे आहे. या कमी किंमतीच्या मासळीमध्ये राणी मासा, ढोमा मासा, बळा, चोर-बोंबिल इ. माशांचा समावेश होतो...

शेळीपालन - कमी खर्चातील व्यवसाय

शेळीपालन व्यवसायाचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने केल्यास कमी खर्चात व कालावधीत योग्य नफा कसा मिळेल या संबंधीची माहिती या लेखात सादर केली आहे...

मधुमक्षिकापालन उद्योग एक शेतीस पूरक व्यवसाय

मधमाशांनी कोणत्या पिकांना लाभ होतो, मधमाशापालनाची सुरुवात व त्याची गरज, मधमाशांचे खाद्य व उद्योगासाठी आवश्यक साधन सामुग्री या विषयाची महत्वाची माहिती या लेखात वाचावयास मिळणार आहे...

क्षारपड जमिनीतील गोड्या पाण्यातील व्हाईट लेग -(लिटोपिनीयस वन्नामी) कोळंबी संवर्धन

क्षारपड जागेचा पारंपारिक शेती न करता मत्स्यपालन उत्पन्नाच्या विविधतेसाठी उपयोग करणारी संधी उपलब्ध असून कोळंबीचे संवर्धन, व्यवस्थापन व उत्पादन कसे करावे या विषयाची माहिती या लेखात वाचावयास मिळणार आहे...

यंत्राद्वारे दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती

घरगुती स्तरावर दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्मितीसाठी लागणारी विविध यंत्रांची संक्षिप्त माहिती या लेखात दिली आहे...

सीताफळ प्रक्रियेसाठीच्या संधी

हंगामात भरपूर सीताफळांचे उत्पादन होते त्या वेळी त्यांचे दर कोसळतात व उत्पादकांचे नुकसान होते. अशावेळी आपण फळांच्या गरापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करून ठेवल्यास बाजारातील फळांचे दर स्थिर राखण्यास मदत होऊन आर्थिक फायदाही होतो. त्याचबरोबर फळांचा आस्वाद आपणास वर्षभर घेता येईल...

पपई प्रक्रियेतून शाश्वत नफा

काढणीपश्चात पपईची प्रक्रिया करून त्यापासून अनेकविध मूल्यवर्धित पदार्थ फारच कमी प्रमाणात बनविण्यात येतात, परंतु अलीकडच्या काळात बाजारात पपईची वाढलेली आवक परिणामी घसरलेले दर बघता उत्तम पोषणूमल्य आणि औषधी गुणधर्म असलेल्या या फळाचे मूल्यवर्धन करून निश्चितच शाश्वत नफा मिळवता येऊ शकेल...

पेरूपासून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ

स्थानिक बाजारपेठेत पेरूची आवक जास्त झाली की दर कोसळतात. अशा परिस्थितीत शेतकर्यांनी पेरूपासून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार केल्यास त्यांचे होणारे नुकसान कमी होईल व अशा उद्योगातून रोजगारनिर्मिती होऊ न आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे. ..

करवंदापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थनिर्मिती

करवंदाच्या फळामध्ये औषधी गुणधर्म व आहाराच्या दृष्टीने जीवनसत्व ड घटक विपुल प्रमाणात असल्याने या दुर्लक्षित असलेल्या फळास अनन्य साधारण महत्व असून त्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांना स्थानिक तसेच इतर बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. यासाठी कच्च्या फळांपासून विविध पदार्थ कसे करावे या विषयी सखोल माहितीचा समावेश या लेखात केला आहे...

फळप्रक्रिया उद्योग : काळाची गरज

फळ प्रक्रिया उद्योगाची गरज, महत्व, दुर्लक्षीत फळावरील प्रक्रीयाची संधी व प्रक्रियायुक्त पदार्थाaची घ्यावयाची काळजी या विषयाची विस्तृत माहितीचा समावेश या लेखात केला आहे...

घरच्या घरी सुग्रास म्हणजे जनावरांसाठी खुराक मिश्रण

खुराक मिश्रणात विविध खाद्य घटकांतील अन्नघटकांचा विचार करून ते खनिज मिश्रण एकत्र करून पशुखाद्य तयार करणे आवश्यक असते. संतुलित खाद्य मिश्रण तयार करताना अनेक खाद्यघटकांचा विचार करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे संतुलित खुराक मिश्रणाचे फायदे, वापरायचे खाद्यघटक व खुराक मिश्रणे याची सविस्तर माहिती या लेखात वाचण्यास मिळणार आहे...

चिकू फळप्रक्रिया

चिकू फळ हे अल्पायुषी असल्यामुळे या फळाची आवक जास्त झाल्यास त्याचे अतोनात नुकसान होते. चिकू फळावर प्रक्रिया करून त्यांचे नुकसान टाळता येणे शक्य आहे. चिकू फळांचे विविध पदार्थ कसे तयार करावेत याबाबतची माहिती या लेखात दिली आहे. ..

केळीपासून प्रक्रिया मूल्यवर्धनाचा उत्तम पर्याय

वर्षभर उपलब्ध असणारे, बिया नसलेली आणि सहज निघणारे हे फळ प्रक्रिया उद्योगाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. प्रक्रियेमुळे तयार होणार्या मूल्यवर्धित उत्पादनांना चांगली मागणी असल्याने उत्पादकांचा आर्थिक स्तर उंचविण्यास मदत होते...

कवठ

कवठ फार थोड्या प्रमाणात खाण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे भक्कम बाजारपेठ मिळत नाही. जर या फळापासून नानाविध पदार्थ तयार केल्यास चांगला बाजारभाव वाढून आर्थिक उत्पन्नही वाढू शकते...

धिंगरी अळिंबी लागवड- एक किफायतशीर व्यवसाय

अळिंबीचे आहारातील महत्व लक्षात घेता सर्वसामान्य लोकांना शेतीपूरक अथवा स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून अळिंबी लागवड हा चांगला व्यवसाय होऊ शकतो. यासाठी धिंगरी अळिंबीच्या जाती, लागवड पद्धत, पिक निगा, काढणी व प्रतवारी आणि पॅकिंग या संबंधीची सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे...

डाळिंब प्रक्रिया उद्योग व औषधी उपयोग

या लेखात डाळींबापासून विविध पदार्थ कसे करावे या विषयी सखोल माहितीचा समावेश केला आहे...

बंदीस्त शेळीपालन

या लेखात बंदीस्त शेळीपालनसाठी महत्वाच्या बाबी, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होण्याची कारणे या संबंधीची माहिती सादर केली आहे...

एक सोपा आणि घरगुती शेती पूरक उद्योग - भाजीपाला सुकविणे (निर्जलीकरण)

एक सोपा आणि घरगुती शेती पूरक उद्योग - भाजीपाला सुकविणे (निर्जलीकरण)..

प्रक्रियेद्वारे अंजीर फळाचे मूल्यवर्धन

अंजीर फळामध्ये आहारमूल्याबरोबरच औषधी गुणधर्मही चांगले असल्याने त्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांना विशेष महत्त्व आहे. ज्यावेळी बाजारात फळांची आवक जास्त होते त्यावेळी त्यांचे दर कोसळतात, अशावेळी त्यापासून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार केल्यास, होणारे शेतकर्यांचे नुकसान काही प्रमाणात कमी करता येईल...

दुधावर प्रक्रिया करून तयार होणारे प्रमुख पदार्थ

दुधावर प्रक्रिया करून तयार होणारे प्रमुख पदार्थ..

शोभिवंत मत्स्यपालन : एक व्यवसाय

रंगीत शोभिवंत माशांविषयी जास्तीत जास्त लोकांना निर्माण झालेली आवड त्यामुळे माशांच्या या व्यापारात दरवर्षी 10 टक्के वाढ होत आहे. देशात तसेच देशाबाहेर या व्यवसायात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळेच बेरोजगार युवक तसेच महिला बचत गटांनी हा व्यवसाय करणे फायद्याचे ठरते...

शेततळ्यामधील मत्स्यशेती

शेततळ्याचा वापर मत्स्यशेतीसाठी अतिशय उपयुक्त ठरला असून शेतकरी बांधवांना शेततळ्यामध्ये मत्स्यशेती करून अर्थिक नफा मिळवता येणे शक्य झाले आहे...